• Ważne informacje dla rodziców

    •  

     SKARGI i WNIOSKI

      

     1. W Publicznym Przedszkolu nr 16 w Wodzisławiu Śląskim wnoszący skargi przyjmowani są przez:

     - dyrektora przedszkola ,

     - nauczyciela zastępującego dyrektora wyznaczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta.

      

     2. Skargi przyjmowane są:

     -  w poniedziałki  w godz. od 15.00 do 15.30,

     -  w środy w godz. od  8.00  do 9.00

      

     3. Skargi mogą być wnoszone:

     - pisemnie,

     - za pomocą poczty elektronicznej pp16@wodzislaw-slaski.pl

     - ustnie do protokołu.

      

     4. Przy wnoszeniu skarg obowiązuje droga służbowa

     - skargi na pracowników przedszkola przyjmuje dyrektor.

      

     5. Skargi, które nie należą do kompetencji przedszkola, przekazywane są do właściwych organów w zależności od rodzaju skargi.

      

     6. Szczegóły dotyczące rozpatrywania skarg określa „Procedura skarg i wniosków” dostępna w przedszkolu.

      

     Telefon do kontaktu: 32 456 54 40

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      


     Szanowni Rodzice, sympatycy przedszkola

     oraz wszystkie osoby o otwartych sercach.

      

     Przedszkole należy do Stowarzyszenia 'RAZEM NA SZYBIKU", które umożliwia przekazywanie  1% z Państwa podatków na rzecz dzieci z naszego przedszkola.

     KRS 0000393290

     Cel szczegółowy -EDUKACJA  Publiczne Przedszkole nr 16 w Wodzisławiu Śląskim.

     W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------