Nawigacja

Ważne informacje dla rodziców

 

SKARGI i WNIOSKI

 

1. W Publicznym Przedszkolu nr 16 w Wodzisławiu Śląskim wnoszący skargi przyjmowani są przez:

- dyrektora przedszkola ,

- nauczyciela zastępującego dyrektora wyznaczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta.

 

2. Skargi przyjmowane są:

-  w poniedziałki  w godz. od 15.00 do 15.30,

-  w środy w godz. od  8.00  do 9.00

 

3. Skargi mogą być wnoszone:

- pisemnie,

- za pomocą poczty elektronicznej pp16@wodzislaw-slaski.pl

- ustnie do protokołu.

 

4. Przy wnoszeniu skarg obowiązuje droga służbowa

- skargi na pracowników przedszkola przyjmuje dyrektor.

 

5. Skargi, które nie należą do kompetencji przedszkola, przekazywane są do właściwych organów w zależności od rodzaju skargi.

 

6. Szczegóły dotyczące rozpatrywania skarg określa „Procedura skarg i wniosków” dostępna w przedszkolu.

 

Telefon do kontaktu: 32 456 54 40

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W TRAKCIE PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA
I ODBIERANIA Z PRZEDSZKOLA

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych).

Rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona wprowadza dziecko do sali zajęć i oddaje pod opiekę nauczycielowi.

Z chwilą odebrania dziecka z sali zajęć za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice, sympatycy przedszkola

oraz wszystkie osoby o otwartych sercach.

 

Przedszkole należy do Stowarzyszenia 'RAZEM NA SZYBIKU", które umożliwia przekazywanie  1% z Państwa podatków na rzecz dzieci z naszego przedszkola.

KRS 0000393290

Cel szczegółowy -EDUKACJA  Publiczne Przedszkole nr 16 w Wodzisławiu Śląskim.

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 16
    ul. Przemysława 10
    Wodzisław Śląski
    44-307
  • 32 456 54 40

Galeria zdjęć