Nawigacja

Zasady odpłatności za przedszkole

ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
cheekygodz.6:30 do 8:00    
    1.00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę
 
cheekygodz.8:00 do 13:00  bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
cheekygodz.13:00 do 16:30    
   1.00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę

                          

 

 

Ogólna miesięczna wysokość opłat  uzależniona jest od:

 • ilości godzin pobytu dziecka  w przedszkolu,
 • ilości posiłków,
 • ilości dni roboczych w danym miesiącu kalendarzowym.

 

W związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1985) od 1 stycznia 2017r zmianie ulegają zasady naliczania odpłatności za przedszkole

 

 • odpłatność za pobyt dziecka oraz za korzystanie z  wyżywienia  naliczana  będzie   „z dołu”  tj. za konkretną liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu ( za miesiąc styczeń – w lutym itd.)
 • należność  płatna będzie na dwa osobne rachunki bankowe  wskazane w wystawionych przez przedszkole  fakturach - osobno dla odpłatności za żywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Termin płatności zgodnie z terminem podanym na fakturze, liczy się data wpływu  środków na konto bankowe.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 16
  ul. Przemysława 10
  Wodzisław Śląski
  44-307
 • 32 456 54 40

Galeria zdjęć