• Innowacje i eksperymenty

    • Przedszkole organizuje  działania dydaktyczno- wychowawcze

     zgodnie "Podstawą programową wychowania przedszkolnego".

      

     Realizowany program:

        „NASZE PRZEDSZKOLE” – program edukacji przedszkolnej

                          wspomagający rozwój aktywności dzieci.

      

            W celu podniesienia jakości kształcenia w przedszkolu realizowana

     jest  innowacja pedagogiczna:

     „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu”
     (w 3-letnim pilotażu obejmującym lata 2016-2019)

     "Moja mała ojczyzna - Wodzisław Śląski" – realizujemy również miejski program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

      

          „ROSNE I UCZĘ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO” – wzbogacenie procesu

                dydaktycznego w przedszkolu  o naukę języka angielskiego jako drugiego obok

     języka ojczystego środka komunikacji i przekazywania wiedzy.